Xana Lite Hotel

China's sichuan province neijiang zizhong heavy dragon town, tower 2, binjiang river west road no. 168 is peninsula,zizhongxian,Neijiang,Sichuan

Xana Lite HotelOver view
All Photos

Xana Lite Hotel

China's sichuan province neijiang zizhong heavy dragon town, tower 2, binjiang river west road no. 168 is peninsula,zizhongxian,Neijiang,Sichuan